2018-03-24
Priser i: 

Vi är en liten firma.
Det är en som arbetar fulltid (Hanne) och en som hjälper till vid behov och som tar hand om all teknisk utrusting. (Ove)

Vi får ofta frågan om varför det tar
minst 
3 dagar att göra en order.

Vi gör allt från grunden, inget ligger klart.

Alla order görs efter inkommande beställningar,
med och utan egen text och bild.

Vill man ha text så tillpassas vi texsten efter bilden och tema.  Vid behov så tar vi bort röda ögon och gör enklare refuseringar på bilden som skickas till oss.

Detta för att du som kund ska få det bästa resultatet och få ett så nyproduserad produkt som möljigt.

Vi hoppa att Ni blir nöjda.

Hanne & Ove